Společnost, provozovatel internetového obchodu www.grilyplzen.cz

Bio Czech Energy s.r.o., C 25181 vedená u Krajského soudu v Plzni
Tymákov 249, 332 01
IČO: 29017572,
DIČ: CZ 29017572

 

Kontaktní údaje a adresa obchodu a výdejního místa:

Bio Czech Energy s.r.o. , obchodní název ePelety

Tymákov 249, 332 01
Po-Pá 8:30-17:00
+420 774 200 646
info@epelety.cz
www.grilyplzen.cz, www.epelety.cz

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY platné od 1. 5. 2020

 • Veškeré smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito VOP. Jejich platnost se vztahuje na všechny smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami, ledaže by účastníci uvedli, že pro sjednaný obchodní případ se tyto VOP nepoužijí nebo platí jiné výslovně uvedené obchodní podmínky. Odchylná ujednání uvedená v konkrétní smlouvě mají přednost před zněním VOP.
 • Dokončené objednávky v internetovém obchodě www.grilyplzen.cz jsou odesláním považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s obchodními, platebními a dodacími podmínkami, včetně reklamačního řádu, které se řídí dle zákona 367/2000Sb (§ 53 odst. 7 Obchodního zákoníku).
 • Objednávka je považována za kupní smlouvu. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím, tedy převzetím zboží kupujícím v místě dodání uvedeném v objednávkovém formuláři
 • Podmínkou pro objednání v internetovém obchodě je nutné uvádět přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou, ve které si zkontrolujete správnost vyplněných údajů. Pokud je zjištěna v objednávce z nějakého důvodu chyba, nebo Vám nedorazilo potvrzení na Vaši emailovou adresu neprodleně nás kontaktujte.
 • Prodejce si vyhrazuje právo pro ověření nebo upřesnění objednávky zákazníka telefonicky kontaktovat např. pro doplnění chybějících údajů.
 • Dojde-li mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.
 • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. Udělení souhlasu objednatelem je dobrovolné a objednatel může tento souhlas kdykoli odvolat na výše uvedených kontaktech.

Kupní cena

 • Zveřejněné ceny jsou platné jen pro internetový nákup na eshopu www.grilyplzen.cz, a mohou se lišit od cen zveřejněných v rámci nabídky zboží na prodejně.
 • Uvedené ceny jsou vždy vč. DPH, jedná se vždy o konečné ceny zboží.

 Dodací podmínky

 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři (není-li uvedeno v poznámce jinak). Zásilky jsou odesílány prostřednictvím přepravní služby anebo je možno si je vyzvednout osobně na provozně.
 • Zboží skladem, je expedováno v rozmězí 1 - 5 pracovních dnů po obdržení objednávky.
 • Zboží skladem u dodavatele, budeme Vás informovat e-mailem nebo telefonicky o termínu dodání (expedice obvykle 10 - 21 dnů).
 • Zboží skladem vystaveny kus jedná se o smontovaný kus, který nelze zaslat přepravní službou, možnost vyzvednutí osobně na provozovně nebo po předchozí domluvě dovozu firemní dodávkou v okruhu max 50km od provozovny.
 • Ke každé dodávce zboží bude přiložen daňový doklad, který slouží současně jako dodací a záruční list.
 • Způsoby dodávky jsou:
  1) smluvní přepravní službou
  2) osobním odběrem
 • V případě doručení zásilky přepravní službou jsou účtovány náklady na přepravu dle příslušného platného ceníku smluvního dopravce. Zboží je obvykle doručeno mezi 8-18 hodinou, podle možností přepravce
 • Prodávající nenese odpovědnost za pozdní dodání zboží zaviněné přepravní společností, za poškození zásilky způsobené přepravní společností, za nedodání zboží, ke kterému došlo zaviněním výrobce, resp. dodavatele, v důsledku jakýchkoliv provozních omezení, např. zastavení výroby objednaného zboží.

Povinnosti kupujícího

 • Kupující se zavazuje:

  • objednané zboží řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů. V případě jakýchkoliv nejasností tyto okamžitě oznámit přepravci a prodávajícímu, a to ve lhůtě 3 dnů ode dne doručení;

  • zaplatit prodávajícímu kupní cenu ve výši a způsobem zvoleným v elektronické objednávce.

 • Kupující nabývá vlastnická práva ke zboží až úplným uhrazením kupní ceny.
 • Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím objednaného zboží.

 Odstoupení od smlouvy

 • Pokud byla kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má kupující v souladu s § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V tomto případě, je kupující povinen zaslat prodávajícímu písemné odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, popř. čísla faktury a čísla bankovního účtu pro vrácení kupní ceny.
 • V případě odstoupení od smlouvy, je kupující povinen vydat předmět koupě včetně příslušenství. Kupující je povinen dále vydat zboží nepoškozené a v originálním obalu. V opačném případě vzniká prodávajícímu právo na náhradu škody, která mu tímto byla způsobena a kterou si také může započíst oproti nároku kupujícího na vrácení zaplacené kupní ceny, o čemž bude kupující v předstihu informován. Takto snížená kupní cena bude prodávajícímu vrácena do 14 dnů. Avšak vrácení kupní ceny je podmíněné vrácením zboží.
 • Kupující je při uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy povinen uhradit poštovní poplatky spojené s vrácením zakoupeného zboží.

Možnosti a druhy platby

 • platba dobírkou – zboží je doručeno a předáno zákazníkovi oproti předání hotovosti, v případě že přepravní služba umožní tak platba kartou.
 • Bankovním převodem oproti zaslané faktuře, zboží je expedováno po připsání platby na účet prodávajícího uvedený na zaslaném dokladu k platbě.
 • Hotově nebo platební kartou na provozovně – Osobní odběr

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Platba kartou - ComGate

Platba bankovním převodem

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz.

Platba bankovním převodem - ComGate

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

Kontakty ComGate

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel:  +420 228 224 267

 

Záruka

 • Minimální délku záruční doby upravují platné právní předpisy, které zároveň umožňují prodejci poskytovat na své výrobky záruční lhůtu delší. Záruční lhůta na zakoupené zboží se uvádí v jeho záručnímlistu od výrobce a začíná plynout od chvíle vystavení daňového dokkladu. Pokud je výrobek reklamován a přijat do záruční opravy, je následně záruční lhůta o dobu této opravy prodloužena.
 • Prodávající je povinen vyřídit reklamaci prodaného zboží bez zbytečných odkladů, avšak nejpozději, v souladu s platnými předpisy, do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud se prodávající a zákazník vysloveně dohodnou jinak, pozbývá toto ustanovení platnost.

Reklamace a vrácení zboží

 • Kupující má právo v souladu se zákonem c. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Pokud se rozhodnete odstoupit v této lhůtě od smlouvy, žádáme Vás pro dodržení těchto podmínek:
  1) Místem pro uplatnění reklamace je náš obchod v Tymákově 249, 332 01 viz výše uvedené kontaktní údaje
  2) Prosíme o u uvedení čísla objednávky nebo daňového dokladu ke zboží

Pro řešení reklamace poštou, nebo přepravní společností zboží:

 • Zboží připravte a bezpečně zabalte
 • Přiložte průvodní dopis s popisem závady a kopii dokladu o koupi
 • Udejte zpětnou adresu a případně i číslo vašeho bankovního účtu pro případ vrácení peněz
 • Předejte zboží přepravní společnosti a odešlete vždy na adresu Bio Czech Energy s.r.o. Tymákov 249, 332 01
 • Pro rychlejší a bezproblémový průběh reklamace doporučujeme ve všech případech nás předem kontaktovat na výše uvedených kontaktních údajích (tel. emailem) předem. A po následné dohodě z prodejcem uskutečnit jednu z výše uvedených možností reklamace.

 

Ochrana osobních údajů (GDPR)

 • Odesláním objednávky nebo uzavřením smlouvy vyjadřuje objednatel souhlas se zpracováním jím uvedených osobních údajů pro účely realizace obchodní transakce. Veškeré poskytnuté osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné, je s nimi nakládáno v souladu s nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám pouze za účelem plnění závazku prodávajícího, dle uzavřené smlouvy (sdělení jména a adresy objednatele dodavateli zboží nebo služeb). Správce ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost Bio Czech Energy s.r.o. Udělení výše uvedeno souhlasu objednatelem je dobrovolné a souhlas s uschováním a zpracováním osobních údajů může objednatel kdykoli odvolat na výše uvedených kontaktech Objednatel je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány.
   

V Plzni dne 1.5.2020

Josef Hošek
obchodní ředitel společnosti